Kontakt og support

Support til myUCPH

Hvis du har spørgsmål ifbm. brug af appen:

Fejl og idéer til videreudvikling

Hvis du finder fejl i appen eller har gode idéer til appen: