Privatlivspolitik for myUCPH

1. Ejeroplysninger

Appen myUCPH udbydes af:

Københavns Universitet
Nørregade 10
1165 København K

Telefon:+45 35 32 26 26
Email: ku@ku.dk

2. Hvem kan anvende myUCPH?

myUCPH er den officielle app til studerende på Københavns Universitet (KU) og er primært målrettet de studerende på KU. Det er dog også muligt for ansatte på KU at anvende appen i en form, hvor indholdet rettet mod de studerende ikke er inkluderet. Endelig har alle med interesse mulighed for at anvende appen via et gæstelogin, hvor appen er tilpasset, så indhold rettet mod ansatte og studerende ikke er inkluderet. Appen er tilgængelig for download i Google Play og i App Store.

3. Dataindsamling i forbindelse med brug af myUCPH

KU indsamler ingen personlige data foruden det KU-brugernavn, som studerende og ansatte ved KU benytter for at logge ind i appen. Brugernavnet anvendes alene til det formål at håndtere loginprocessen og for de studerendes vedkommende til at personalisere indholdet: Personligt skema, studiebeskeder og absalonbeskeder.

KU fører statistik over brug af appens dele og funktioner som en hjælp til at forbedre designet, funktionaliteten og indholdet i appen. Eksempler på de data vi indsamler er: Sidevisninger, tekniske data om den type mobile enhed, du anvender, din enheds ip-adresse, din mobiludbyder og dit operativsystem. Vores app indsamler ikke præcise oplysninger om placeringen af din mobile enhed men blot oplysninger om hvilket land, du befinder dig i. Alle data er anonymiserede og kan ikke kædes sammen med en enkelt bruger. Til indsamling og behandling af statistik benytter vi Google Firebase Crashlytics.

KU indsamler ingen øvrige data via de tilladelser, som du giver appen og indsamler udelukkende data til brug for at føre statistik over brugen af appen.

4. Push-beskeder

myUCPH anvender push-beskeder, men kun hvis du har givet dit samtykke via den anmodning, som vises når appen åbnes første gang. Hvis du accepterer modtagelse af pushbeskeder, vil du som studerende på KU modtage en pushbesked, når du får en ny studiebesked eller en ny besked fra Absalon. Ansatte og studerende på KU kan også opleve at modtage beredskabsmeddelelser som pushbeskeder i forbindelse med en beredskabssituation (f.eks. brand). Du kan til hver en tid slå pushbeskeder fra igen via indstillinger på din mobile enhed.

Privatlivspolitikken er senest opdateret den 30. juli 2019.